Scroll To Top
Nühn-Morris Mediation
Mediation om conflict duurzaam op te lossen

Mediation

Mediation, ofwel conflictbemiddeling, is een snelle, effectieve en zakelijke manier om conflicten op te lossen zonder naar de rechter te gaan.

Bij mediation gaat het niet om winnen of gelijk krijgen, maar staan de belangen van beide partijen centraal. Onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator, zoeken partijen naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Conflicten gaan dikwijls gepaard met emoties en boosheid. Onze rol als mediator is het gesprek weer op gang te brengen, het vertrouwen te herstellen en zaken helder te krijgen. De vertrouwelijke aard van het proces bevordert een open dialoog. Partijen vertellen waar ze mee zitten en krijgen begrip voor elkaar. Dat is een voorwaarde om tot een oplossing te komen. Omdat partijen gezamenlijk het eindresultaat bepalen, is het mogelijk de relatie of de samenwerking voort te zetten of in ieder geval op een fatsoenlijke manier te beëindigen. De oplossing wordt in een juridische overeenkomst vastgelegd. Ook als een conflict dreigt, of een samenwerking niet soepel loopt, is mediation een effectief middel om knelpunten aan te pakken en escalatie te voorkomen.

  • Efficiënt: snel in te zetten en beperkte tijdsduur (gemiddeld drie sessies);
  • Goedkoper en sneller dan procederen;
  • Besloten, vertrouwelijke, informele procedure;
  • Duurzame en voor beide partijen aanvaardbare oplossing;
  • Herstel onderlinge relaties en daardoor minder negatieve gevolgen voor individuen en organisaties.

Dit varieert van een hele dag tot gemiddeld 3 kortere sessies met een interval er tussen. Het procedure is flexible en wordt aangepast aan het conflict en de partijen. Gesprekken kunnen op korte termijn en zonder lange tussentijden worden ingepland.