Scroll To Top
Nühn-Morris Mediation
Mediation om conflict duurzaam op te lossen

Veelgestelde vragen over mediation

Waarom mediation en niet naar de rechter?

  • Mediation is snel en kan op korte termijn worden ingezet.
  • De kosten van een conflict zijn hoog, niet alleen in financiële termen maar ook door de stress en onzekerheid die het met zich meebrengt en de tijd die het kost. Bij mediation zijn de kosten overzichtelijk en beperkt.
  • Mediation is gericht op conflictoplossing, niet op winnen of verliezen. De uitkomst is een win-win oplossing of tenminste een compromis, omdat deze voor beide partijen aanvaardbaar moet zijn. 
  • Bij mediation kan de relatie tussen partijen zich herstellen, omdat ze er samen uitkomen. Dit is belangrijk als partijen in de toekomst nog zaken met elkaar moeten doen of de persoonlijke relatie in stand willen houden.

Ik wil niet met de ander aan tafel zitten!

De bedoeling van mediation is dat partijen het gesprek met elkaar aangaan. Het heeft geen zin uw verhaal alleen aan ons als mediators te vertellen. De andere partij moet horen waar u mee zit en vice versa. Uitgangpunt voor mediation is dat u samen tot een oplossing komt. Indien bevorderlijk voor het proces bestaat de mogelijkheid tijdens de mediation aparte gesprekken te voeren. U mag ook een adviseur of iemand anders meenemen. Wij vragen hen wel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Mag ik mijn advocaat meenemen?

Natuurlijk mag uw advocaat (adviseur, vriend of kennis) meekomen. Iedereen die een constructieve bijdrage aan het proces kan leveren, mag aanschuiven. Omdat het proces vertrouwelijk is, vragen wij adviseurs en anderen wel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Wat vindt u van wat de ander vertelt?

Als mediator zijn wij neutraal en geven wij geen mening of oordeel. Onze taak is ervoor zorgen dat partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren en te horen wat de ander zegt. Vervolgens helpen wij partijen bij het zoeken naar een oplossing.

Mijn buitenlandse collega heeft een totale andere visie dan ik. Wij komen er niet uit en communiceren niet meer met elkaar. Hoe kan mediation daarbij helpen?

Een mediator met interculturele expertise inschakelen is een manier om inzicht in de oorzaak van het probleem te krijgen. Taal kan bijvoorbeeld een barrière zijn. Wij bemiddelen zowel in het Engels als in het Nederlands, zodat beide partijen zich in hun eigen taal kunnen uitdrukken. In een veilige, neutrale omgeving blijkt het vaak gemakkelijker om verschillen in visie en werkwijze met elkaar te bespreken. Er ontstaat wederzijds begrip en daardoor komt de communicatie weer op gang. Partijen zijn in staat een aanpak te kiezen die voor beiden werkt …wellicht door het beste van twee werelden te nemen.

Hoe lang duurt mediation?

Dit varieert van een hele dag tot gemiddeld 3 kortere sessies met een interval er tussen. Het procedure is flexible en wordt aangepast aan het conflict en de partijen. Gesprekken kunnen op korte termijn en zonder lange tussentijden worden ingepland.