Scroll To Top
Nühn-Morris Mediation
Mediation om conflict duurzaam op te lossen

Aanpak mediation

Onze aanpak is als volgt:

Intake

Mediation begint met een apart intakegesprek voor alle partijen. In dit gesprek leggen wij uit wat mediation is en wat partijen er wel en niet van kunnen verwachten. Het belang van geheimhouding en de neutrale rol van de mediator komen aan de orde en we bespreken wie er aan tafel moeten zitten. Zijn alle partijen in staat om deel te nemen aan mediation? Wie vertegenwoordigt het bedrijf? Is dat ook degene die beslissingen mag nemen? Hebben partijen ondersteuning nodig van adviseurs of andere personen die een rol spelen?

Gesprekken

Als al die vragen beantwoord zijn, maken wij een afspraak voor het eerste mediationgesprek waar partijen en hun eventuele adviseurs samen met ons om tafel gaan zitten. Als mediator nemen wij geen standpunt in, maar stimuleren partijen tot overleg en begeleiden hen bij het vinden van een oplossing. De mediationprocedure varieert van een hele dag tot gemiddeld 3 kortere sessies. Het procedure is flexible en wordt aangepast aan het conflict en de partijen. Gesprekken kunnen op korte termijn en zonder lange tussentijden worden ingepland.

Overeenkomst

Als partijen tot een oplossing zijn gekomen, leggen wij deze vast in een juridische overeenkomst.

Nühn-Morris Mediation werkt volgens de regels van de Mediators Federatie Nederland (MfN).