Scroll To Top
Nühn-Morris Mediation
mediation1.jpg
 • mediation1.jpg
  Effectieve en professionele oplossing van conflicten
 • mediation2.jpg
  Mediation is snel en kan op korte termijn worden ingezet
 • mediation3.jpg
  Mediation is gericht op conflictoplossing, niet op winnen of verliezen
 • mediation4.jpg
  Bij mediation kan de relatie tussen partijen zich herstellen
 • mediation6.jpg
  Interculturele samenwerking, een verrijking

Nühn-Morris Mediation

Een arbeidsgeschil, een probleem in de samenwerking, een conflict door botsende (bedrijfs)culturen. Mediation is een snelle, effectieve manier om een conflict duurzaam op te lossen.

Wij zijn ervaren MfN registermediators gespecialiseerd in arbeidsgeschillen, samenwerkingsconflicten en interculturele problemen. Wij bemiddelen voor (internationale) bedrijven, ziekenhuizen, overheden en non-profit instellingen in het Nederlands en Engels en waar nodig in beide talen tegelijk.

Glenda Nühn is tevens ook in Engeland CEDR geaccrediteerd.

Nu een mediator nodig? Neem contact op met Glenda Nühn.

Nühn-Morris Mediation biedt professionele mediation in heel Nederland.

 • Mediation is snel en kan op korte termijn worden ingezet.
 • De kosten van een conflict zijn hoog, niet alleen in financiële termen maar ook door de stress en onzekerheid die het met zich meebrengt en de tijd die het kost. Bij mediation zijn de kosten overzichtelijk en beperkt.
 • Mediation is gericht op conflictoplossing, niet op winnen of verliezen. De uitkomst is een win-win oplossing of tenminste een compromis, omdat deze voor beide partijen aanvaardbaar moet zijn. 
 • Bij mediation kan de relatie tussen partijen zich herstellen, omdat ze er samen uitkomen. Dit is belangrijk als partijen in de toekomst nog zaken met elkaar moeten doen of de persoonlijke relatie in stand willen houden.

De bedoeling van mediation is dat partijen het gesprek met elkaar aangaan. Het heeft geen zin uw verhaal alleen aan ons als mediators te vertellen. De andere partij moet horen waar u mee zit en vice versa. Uitgangpunt voor mediation is dat u samen tot een oplossing komt. Indien bevorderlijk voor het proces bestaat de mogelijkheid tijdens de mediation aparte gesprekken te voeren. U mag ook een adviseur of iemand anders meenemen. Wij vragen hen wel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Natuurlijk mag uw advocaat (adviseur, vriend of kennis) meekomen. Iedereen die een constructieve bijdrage aan het proces kan leveren, mag aanschuiven. Omdat het proces vertrouwelijk is, vragen wij adviseurs en anderen wel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Een mediator met interculturele expertise inschakelen is een manier om inzicht in de oorzaak van het probleem te krijgen. Taal kan bijvoorbeeld een barrière zijn. Wij bemiddelen zowel in het Engels als in het Nederlands, zodat beide partijen zich in hun eigen taal kunnen uitdrukken. In een veilige, neutrale omgeving blijkt het vaak gemakkelijker om verschillen in visie en werkwijze met elkaar te bespreken. Er ontstaat wederzijds begrip en daardoor komt de communicatie weer op gang. Partijen zijn in staat een aanpak te kiezen die voor beiden werkt …wellicht door het beste van twee werelden te nemen.